Lunchsessie: Self-Billing & elektronische facturatie

Jurgen Opreel

Tien jaar geleden deed sef-billing officieel zijn intrede in onze btw-wetgeving. Dit systeem laat toe dat de factuur die de leverancier normaal moet uitreiken, in zijn naam en voor zijn rekening wordt uitgereikt door de klant.

De tweede factureringsrichtlijn, die in de Belgische wetgeving werd omgezet met ingang van 1 januari 2013, vereenvoudigt op bepaalde vlakken de toepassing van self-billing. Maar deze werkwijze blijft toch nog onderworpen aan diverse en soms complexe voorschriften. Wanneer deze niet worden nageleefd, is er in de regel geen correcte factuur uitgereikt. Hierdoor loopt de leverancier risico op boetes wegens de niet-naleving van zijn factureringsplicht. De afnemer op zijn beurt riskeert dan weer het verlies van de btw-aftrek omdat hij niet over een conforme factuur beschikt. Het is dus van groot belang goed op de hoogte te zijn van de regels voor het toepassen van self-billing.

In haar nieuwe circulaire 53 van 16 december 2013 verduidelijkt de administratie de voorwaarden en vormvereisten voor het toepassen van self-billing. Deze circulaire vervangt de circulaire nr. 48 van 2005.

Diezelfde factureringsrichtlijn wijzigde eveneens de regels inzake elektronische facturering om dit systeem toegankelijker te maken voor de bedrijven. Ook hierover publiceerde de fiscus recent een circulaire, nr. 14 van 4 april 2014.

Beide circulaires zullen tijden het lunchseminarie worden toegelicht zodat u de regeling elektronische facturering al dan niet gecombineerd met self-billing correct kan toepassen of uw klanten hierover afdoend kan bijstaan, en mogelijke boetes en verlies van btw-aftrek kan vermijden


Inhoud

Tijdens het seminarie wordt onder meer behandeld:

 

 • Moet er altijd een voorafgaandelijk akkoord zijn vooraleer men self-billing kan toepassen?
 • Moet ik als leverancier de facturen die de afnemer in mijn naam en voor mijn rekening uitreikt goedkeuren, en zo ja, hoe gebeurt dit?
 • Welke wijzigingen voert de nieuwe regeling door ten aanzien van de vorige regeling?
 • Hoe moet ik als leverancier de facturen die de afnemer in mijn naam en voor mijn rekening uitreikt verwerken in mijn boekhouding?
 • Moet ik afzonderlijke verkoopjournalen bijhouden voor self-bills?
 • Kan ik als leverancier mijn boekhouding voeren op basis van eigen interne documenten in plaats van op basis van de self-bills?
 • Voor welke handelingen kan de afnemer zelf de btw voldoen via de verlegging van heffing wanneer van self-billing gebruik wordt gemaakt?
 • Kan self-billing ook via elektronische facturering?
 • Kan onder self-billing nog een vereenvoudigde factuur worden opgemaakt?
 • Moeten op een self-bill dezelfde gegevens staan als op een gewone factuur?
 • Wat zijn de risicoís bij self-billing voor het recht op aftrek?
 • Ben ik als leverancier aansprakelijk voor btw-boetes indien de afnemer de self-bills niet correct opmaakt/uitreikt?†
 • Wanneer is er juist sprake van elektronische facturering?
 • Wat houdt de aanvaarding door de afnemer van elektronische facturering juist in?
 • Hoe waarborgt men de authenticiteit van de afzender van de factuur en de integriteit van de inhoud van de factuur?
 • Welke mogelijkheden voor elektronische facturering bestaan er?

 

 

Fiscaal Informatief beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


Lunchsessie

Met onze lunchsessies zorgen we voor een optimaal gebruik van uw kostbare tijd. Het seminarie start stipt om 12u. Tijdens de uiteenzetting van de docent geniet u van een broodjesmaaltijd. Om 14u ronden we af.

De voordelen zijn legio:

 • geen tijdsverlies
 • geen hinder van structurele files
 • interessante opleidingen tijdens uw middagpauze
 • u kan zowel vooraf als nadien uw werkzaamheden verderzetten

 

 

Prijs

Deelname aan het lunchseminarie "Self-Billing & elektronische facturatie"†bedraagt 170 euro (excl. btw) voor clubleden, en 195 euro (excl. btw) niet-clubleden.
In de prijs is inbegrepen: deelname aan het seminarie (2 uur erkende opleiding), documentatie, koffie,†frisdrank en broodjesmaaltijd†tijdens het seminarie.

Fiscaal Informatief is erkend opleidingsverstrekker in het kader van de KMO-portefeuille.

De aanwezigheidsattesten in het kader van de permanente vorming erkend door IAB Ė BIBF Ė IBR,worden op het einde van het seminarie uitgereikt. Het seminarie waarborgt u†2 uur vorming.

Docent

Jurgen Opreel†: Partner De Btw-Lijn

Inschrijven voor Lunchsessie: Self-Billing & elektronische facturatie
Agenda:
KMO Seminarie: Terbeschikkingstelling van werknemers: strengere spelregels, hogere boetes
24.4.2014 Mechelen
Meer info
Waardering van ondernemingen
6.5.2014 Wevelgem
Meer info
KMO Seminarie: Congres Compensation & benefits 2014
14.5.2014 Neder-Over-Heembeek
Meer info
Uw leveranciersboekhouding doorgelicht: btw-aspecten
22.5.2014 Gent
18.11.2014 Leuven
Meer info
KMO Seminarie: E-facturatie en e-archivering
22.5.2014†Berchem ALM
6.11.2014 Gent
Meer info
Uw klantenboekhouding doorgelicht: btw-aspecten
3.6.2014 Gent
Meer info
Excel Experience Day 2014
4.6.2014 Neder Over Heembeek
Meer info
Hoe afwijken van het wettelijk erfrecht?
4.6.2014 Gent
Meer info
De Zesde Staatshervorming: naar een aardverschuiving in de personenbelasting
24.6.2014 Affligem
Meer info
Efficiënter werken via slimme internettools. Win tot 1 uur tijd per dag
24.6.2014 Antwerpen
Meer info